Zážitkový rafting Praha kanál Trója

Adrenalin v peřejích pro jednotlivce, páry i skupiny přátel. Umělý vodácký kanál Praha - Troja.

 • zážitek vhodný pro ženy a muže, jednotlivce, páry i skupiny přátel
 • účastníci musí být dobří plavci, starší 15 let
 • délka zážitku 2,5 hodiny
 • vytvářejte skupinky o čtyřech či šesti osobách
 • vhodné jako adrenalinový dárek
 • minimální počet osob pro konání 5
 • plavidlo pro 5 až 7 osob včetně guida

 

Termíny pro skupiny:
Jste-li skupina pěti a více přátel, lze požádat o extra termín.
Všední dny:  od 10:30 a 16:30
Víkendy: od 10:30 ; 13:30 a 16:30

 

Cena zahrnuje:

 • instruktáž v českém či anglickém jazyce
 • pronájem raftu, pádel
 • zapůjčení vodácké výstroje jako helma, plovací vesta, boty, bunda, neoprén kalhoty (krátké či dlouhé nohavice)
 • profesionální licencovaný guide v každém plavidle


Místo srazu:

Loděnice UK FTVS  Troja
Vodácká 8; 171 00 Praha 7 – Troja
(sraz před velkými vraty nalevo od restaurace)

Prodáváme i dárkové poukazy na rafting v hodnotě 1 300 Kč.

 

Účast dětí:

 • od 15 let
 • v každém plavidle bude instruktor

 

Rezervace:
Zážitek smí zakoupit jednotlivec, pár, firma nebo skupina přátel.
Za rezervaci účasti se rozumí uhrazení plné ceny zážitku.
Preferujeme skupiny od 6 do 8 osob, se kterými domlouváme extra (privátní) termín.
Účast je možná až po uhrazení ceny zážitku. Zážitek nelze hradit až na místě.
Účast rezervujte a zážitek hraďte min. 14 dní předem.
Termín si můžete sami zvolit, jste-li skupina min. 5 osob, v opačném případě je nutné si vybrat jeden z již naplánovaných termínů.
Privátní termín musí být v souladu s časovými možnostmi kanálu, guidů a platností poukazu.
Termín konání zážitku se potvrzuje v případě, potvrdí-li účast na daném termínu minimálně 5 osob, v opačném případě bude termín zrušen a zájemci bude navržen termín náhradní.
Při rezervaci hlaste věk účastníků.

 

Storno podmínky:
Něco vám do raftování vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 10 dní před zahájením zážitku, můžete si zvolit náhradní termín. Nejste-li skupina 5-ti a více přátel, lze vybírat pouze z vyhlášených termínů a v rámci platnosti poukazu. Máte-li zážitek privátní nebo jste-li skupina pěti a více osob, domluvte si s koordinátorem extra termín. Termín musí být v souladu s možnostmi kanálu, guida a platností poukazu. Zrušíte-li účast později, jak 10 dní před zahájením zážitku, nemáte nárok na náhradní termín.
Zmeškáte-li úvodní zaškolení z důvodu pozdního příchodu, pořadatel má právo vás nezačlenit do dalšího programu z bezpečnostních důvodů. Sportovní či pohybové aktivity se nebude účastnit takový účastník, který svým podpisem nestvrdil proškolení ohledně bezpečného pohybu na plavebním kanále. Za extrémně vysokého stavu řeky se zážitek konat nebude. V případě bouřky se zážitek koná, jen se vyčká, až bouřka přejde. Vysoká teplota, chladno, déšť, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti, za těchto podmínek se zážitek koná. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nenaplnění minimální účasti, nemoci, nevhodného stavu řeky nebo vyšší moci. Není-li ze strany pořadatele možné dodat službu/uspokojit zákazníka v letošní sezóně, dostane zákazník možnost poukaz/službu využít v sezóně příští, pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut termín náhradní. Bude-li termín zrušen ze strany pořadatele, smíte si v rámci platnosti poukazu vybrat termín náhradní. Rušení rezervovaného termínu je možné na: rezervace@aktivnizajezdy.cz | +420 777 640 202