Hrad Český Šternberk, řeka Sázava, Průhonický park

 

Lokalita a itinerář:

 • 7:45 nástup v Praha Černý Most, 8:15 nástup Praha Chodov (vzdálenost 62 km; doba 43 min)
 • 8:35 příjezd pod hrad Český Šternberk , pěší procházka na most přes řeku a na skálu s hradem
 • 9:00 prohlídka interiérů hradu (dobrovolná)
 • 10:00 osobní volno, pauza na občerstvení a posezení v kavárně…
 • 11:00 přejezd do obce Kácov, kde se převlékneme a splujeme 12 km úsek řeky
 • 14:30 připlutí do obce Český Šternberk, odjezd
 • 15:00 příjezd k zámeckému parku Průhonice , individuální procházky v parku, osobní volno
 • 18:30 možnost večeře v místních restauracích (každý za své)
 • 19:30 odjezd směr Praha (vzdálenost 47 km; doba 37 min)
 • 19:40 příjezd do Prahy Chodov, 20:00 příjezd na Černý Most
  (časy jsou pouze orientační, lze je upravit dle požadavků zákazníka)

 

Charakter zájezdu:

 • jednodenní poznávací turistický zájezd pro náročnou klientelu
 • zájezd je určen pro skupiny od 3 do 8 (16) osob
 • základní cena je pro skupinu 3 osob
 • vhodné pro skupiny přátel a rodiny s dětmi od 10 let
 • délka zážitku cca 12 hodin
 • minimální počet účastníků 3, maximální 8 (jedno vozidlo) nebo 16 (dvě vozidla)

 

Doprava:

 • možnost nastoupit na trase Praha Černý Most – Praha -Chodov – Průhonice
 • doprava klimatizovanými vozidly pro 8 účastníků
 • trasa mikrobusu na mapě

 

Cena zahrnuje:

 • dopravu z Prahy na všechny atrakce a zpět
 • přeprava jednoho příručního zavazadla na osobu (batoh, taška, kabelka)
 • řidič vozidla

 

V ceně není zahrnuto:

 • vstupné na hrad Český Šternberk
  otevřeno od 9-17h; (cena 150 Kč/100 Kč děti a senioři; sezóna 1.4. až 1.10)
 • vstupné zámecký park Průhonice
  (cena 80 Kč/50 Kč děti do 15 let; sezóna březen 7-18h, duben 7-19h, květen až září 7-20h, říjen 7-19h)
  možnost navštívit i interiéry zámečku…

 

Příplatky:

 • čtvrtá osoba 300 Kč
 • čtvrtá až pátá osoba 900 Kč
 • čtvrtá až šestá osoba 1 200 Kč
 • čtvrtá až sedmá osoba 1 500 Kč
 • čtvrtá až osmá osoba  1 800 Kč
 • čtvrtá až devátá osoba  5 000 Kč
 • čtvrtá až desátá osoba  5 300 Kč
 • čtvrtá až jedenáctá osoba  5 600 Kč
 • čtvrtá až dvanáctá osoba  5 900 Kč
 • čtvrtá až třináctá osoba  6 200 Kč
 • čtvrtá až čtrnáctá osoba  6 500 Kč
 • čtvrtá až patnáctá osoba  6 800 Kč
 • čtvrtá až šestnáctá osoba  7 100 Kč
 • konání v den státního svátku nebo o víkendu | 500 Kč/za celou skupinu
 • splutí 13 km úseku řeky Sázava z Kácova do Šternberku | (zatím nemáme naceněné) Kč/za osobu
 • doprovod vodáckého průvodce/guida na řece Sázava | 800 Kč/skupina
  (odborný dohled, výklad k zajímavým místům na trase)

 

Ostatní:

 • děti nemají slevu
 • na opozdilce se čeká maximálně 5 minut
 • při účasti 9 až 16 osob bude vypraveno druhé vozidlo

 

S sebou si vemte:

 • batoh, pohodlnou turistickou obuv
 • nepromokavou bundu, pláštěnku
 • lahev s vodou, svačinu
 • peníze na občerstvení a vstupy

 

Rezervace:
U tohoto zájezdu nemáme předem stanovené termíny konání, jelikož si termín stanovují samotní zákazníci.
Máte-li zájem o tento zájezd, kontaktujte nás s preferovaným termínem konání.
Jste-li skupina 3 až 8 osob, můžete si sami určit termín.
Cena se odvíjí od počtu osob, která zájezd objednává.
Zájezd  objednávejte a hraďte nejpozději 14 dní před odjezdem.
Za platnou rezervaci je považováno uhrazení plné ceny zájezdu včetně všech objednaných příplatků.
Termín zájezdu musí být v souladu s časovými možnostmi průvodce, řidiče, vozidla a platností poukazu.

 

Vouchery:
Dohodne-li se pořadatel se zákazníkem na změně termínu konání, pořadatel nemá povinnost nahlašovat nový termín třetím stranám (např. prodejcům dárkových voucherů).
V případě předání dárkového voucheru musí obdarovaný (příjemce služby) kontaktovat pořadatele a sdělit mu preferovaný termín konání, své jméno, mobilní číslo, email a kód poukazu.


Storno podmínky:
Něco vám do poznávání posázaví vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu zájezdu do 14 dní před odjezdem, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě poukaz (cena zájezdu) bez nároku na náhradu propadá. Nedostavíte-li se včas na smluvené místo nástupu, zájezd proběhne bez vás bez nároku na náhradu. Na opozdilce se může čekat maximálně 5 minut.
Pořadatel si vyhrazuje právo zájezd pozměnit z důvodu nepříznivého počasí, dopravní situace nebo vyšší moci. Zájezd se uskuteční za každého počasí. Pěší turistická tůra se jde za každého počasí, je však dobrovolná. Bude-li tak nepříznivé počasí, že nebude vhodné pro pěší tůru, účastníci mohou pěší tůru vynechat.  V takovém případě nemají účastníci nárok na náhradu, jakoukoliv kompenzaci či nový termín zájezdu. Vysoká teplota, chladno, déšť, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti, za těchto podmínek se zájezd koná.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas či místo nástupu či ukončení zájezdu a vysazení účastníků. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín zájezdu nevhodného počasí, obsazenosti dopravních prostředků, znepřístupnění stezek, lokality či turistických atrakcí, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo čerpat službu v náhradním termínu, který by přednostně měl být v souladu s platností poukazu. Pořadatel je buď povinen nabídnout náhradní termín, nebo navrátit zákazníkovi finanční plnění. Pořadatel nevrací finanční plnění takovým zákazníkům, kterým byl navrhnut  náhradní termín do 4 měsíců od zrušení termínu původního. Není-li ze strany pořadatele možné dodat službu v aktuální sezóně (daném kalendářním roce), dostane zákazník možnost službu využít v sezóně budoucí (příštím kalendářním roce). O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Rušení rezervovaného termínu možné na: rezervace@aktivnizajezdy.cz  | +420 777 640 202