Doprovod instruktora

Instruktor popluje v jednom plavidle se skupinou jako kormidelník.